หนองหลวง 18-12-63

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 45 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีและแนวทางสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร