หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ชุมชนในตำบลนาอ้อ ตำบลศรีสองรักษ์ และประชาชนทั่วไป

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย #นางกองเพ็ชร ศรียาขำ ได้รับมอบหมายจาก #นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภออำเภอเมืองเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ เป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ให้กับชุมชนในตำบลนาอ้อ ตำบลศรีสองรักษ์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 714 ราย