หน้าแรก

ประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

การประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ น ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ประชุมการมีส่วนร่วมโครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  จังหวัดหนองบัว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมการเ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจหมู่ที่ ๔

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางจันทร์ น ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รูปภาพ, กิจกรรม