หน้าแรก

 

 

 

โครงการสุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลนาอ้อ ใสสะอาด” “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift policy) ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยการอำนวยการของ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยการอำนวยการของ  นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

การประชุมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ น ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ประชุมการมีส่วนร่วมโครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  จังหวัดหนองบัว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม