หารือไฟฟ้า วัดถ้ำผาปู่ 2-11-2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย หารือแนวทางการป้องกันอันตรายของค้างแว่นที่อาศัยอยู่ที่วัดถ้ำผาปู่จากกระแสไฟฟ้าไฟฟ้า ณ วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านโสภณ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย