อบต.น้ำกลัดใต้, ดงบัง, แสงสว่าง 25-12-2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 90 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 80  คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการของศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ ตามโครงการศาสตร์พระราชา
3.เทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรานี จำนวน 40 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดี