อบต.บ้านดง, ท่าตะเกียบ 18-11-2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 36 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก