อบรมนาฏศิลป์ 16-10-2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาอ้อ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาอ้อ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ