อบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี2565 แก่ผู้ประกอบกิจการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564
นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เปิดการอบรม โครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี2565 แก่ผู้ประกอบกิจการ เพื่อเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารสุขผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ให้กับผู้ประกอบการในตำบลนาอ้อ จำนวน 55 ราย