อปท.ดีเด่น รอบสุดท้าย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมงานเข้ารับการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2563″ ในรอบสุดท้าย “โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ” จากคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น และองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น ด้วยการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ท่านเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย และตัวแทนจากภาครัฐ และภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลนาอ้อ เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย