ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ ระหว่างเวลา 22.00-24.00 น. ตามนโยบายตำบลปลอดภัย ประชาชนอบอุ่นใจ ของนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ