ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาอ้อ ภายใต้การนำของนางกองเพ็ชร ศรียาขำ ได้ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ ชุมชนสงบสุข น่าอยู่อย่างยั่งยืน