ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในเขตตำบลนาอ้อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในเขตตำบลนาอ้อ ตามนโยบายของคณะบริหาร เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวตำบลนาอ้อ