ออกตรวจตราภายในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจตราภายในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ ให้กับชาวตำบลนาอ้อ ตามนโยบายตำบลปลอดภัย ของนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ