ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ม.8 และม.9 จำนวน 2 หลังคาเรือน

วันที่ 31 มกราคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางกูลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด และนายปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ม.8 และม.9 จำนวน 2 หลังคาเรือน ซึ่งไดสำรวจและจะดำเนินการซ่อมแซมให้โดยเร่งด่วนต่อไป