เครือข่าย พอช. 28-10-2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 75 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน