เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 8 ต.ค. 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 บริษัท อีโค่ การ์ด เซอร์วิส ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาอ้อ ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากขยะอินทรีย์ ที่ ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ