เช้าวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติใช้พื้นที่ ลานวัฒนธรรม จัดงานประชุม

เช้าวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติใช้พื้นที่ ลานวัฒนธรรม จัดงานประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ครังที่ 4 มีส่วนราชการในจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ร่วมงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการประชุมหารือข้อราชการที่เร่งด่วนและการพบปะเพื่อแลกแนวทางการขับเคลื่้อนไทเลย 4.0