เตรียมข้อมูลและซักซ้อมรับการประเมิน การคัดเลือก อปท.ดีเด่น 63

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมงาน เตรียมข้อมูลและซักซ้อมรับการประเมินจากนักวิจัย โครงการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2563    โดย การประเมินจะมีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)   ณ ห้องประชุมคำแดง