เทศบาลตำบลนาอ้อกำลังดำเนินการแก้ไขท่อส่งน้ำดิบ เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา

เทศบาลตำบลนาอ้อ กำลังดำเนินการแก้ไขท่อส่งน้ำดิบ เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา