เทศบาลตำบลนาอ้อจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน นำโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ วัดศรีชมชื่น
นาอ้อ โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับชุมชน ทั้งยังให้บริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
รับชำระค่าน้ำประปา ให้บริการสอนนวดแผนไทย สอนทำตุง และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โดยตุงที่ทำเรียบร้อยแล้วได้มอบให้กับทางวัดใช้ประดับตกแต่งต่อไป