เทศบาลตำบลนาอ้อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณถนนสายท่ามะนาว-นาอ้อ ร่วมกับท้องที่และชาวบ้านตำบลนาอ้อ