เทศบาลตำบลนาอ้อจัดประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม

เทศบาลตำบลนาอ้อจัดประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ