เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดเลยตัดไฟฟ้า และควบคุมเพลิง เหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า หมู่ 8 บ้านหนองมะผาง

เกิดเหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า หมู่ 8 บ้านหนองมะผาง การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดเลยร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ
สามารถตัดไฟฟ้า และควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ยังไม่ทราบสาเหตุ