เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมกันสำรวจถนนเชื่อมระหว่างสองตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมกันสำรวจถนนเชื่อมระหว่างสองตำบล
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในการสัญจรไปมา และขนส่งทางการเกษตร