เทศบาลตำบลนาอ้อให้การช่วยเหลือ นางหนู รัตนะ ผู้มีอาการป่วยเดินเร่ร่อน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาววิไลวรรณ จันทะบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ
นายไพรัช จันทร์แสง ผอ.รพ.สต.นาอ้อ พร้อมคณะ ได้ตรวจโควิด พร้อมนำส่ง นางหนู รัตนะ ผู้มีอาการป่วย เดินเร่ร่อน
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ตรวจและส่งตัวกลับ ฝากชาวตำบลนาอ้อดูแลด้วยนะคะ