เทศบาลตำบลนาอ้อได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร โดยจัดให้มีการแข่งขัน แชร์บอล ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน