เทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ ร่วมต้านการทุตริตคอร์รับชั่น (ZERO TOLERANCE) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2564  นางกองเพ็ชร ศรียาขำ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ ร่วมต้านการทุตริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ