เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชน หมู่ที่8 บ้านหนองมะผาง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่
การประชุมจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และเลือกคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่8 บ้านหนองมะผาง