เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับมอบภารกิจให้นำรถน้ำ ไปสำหรับทำความสะอาด โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับมอบภารกิจให้นำรถน้ำ ไปสำหรับทำความสะอาด โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย 3
โดยประสานการทำงานร่วมกับ ปภ.จังหวัดเลย