เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ตรงข้ามสำนักงานทางหลวงชนบท ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักอาศัย ตรงข้ามสำนักงานทางหลวงชนบท ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาร่วมกับเทศบาลเมืองเลย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว
เพลิงสงบเวลาประมาณ 06.10 น.