เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในด้านต่างไป การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ที่ให้ความร่วมมือเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมีเหตุฝนตกหนักทำให้ต้องย้ายสถานที่เป็นการเร่งด่วนแต่ชุมชนยังอยู่เสนอปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน