เทศบาลเคลื่อนที่ ที่ม.1 ม.2 ณ วัดศรีจันทร์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้จัดให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ที่ม.1 ม.2 ณ วัดศรีจันทร์ เพื่อรับชำระภาษี ตรวจวัดดัน แจกเบี้ยยังชีพ และประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน มาจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น