เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาผอมเตี้ย เพื่อสูงดีสมส่วน ไอคิวดี

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอัอ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาผอมเตี้ย เพื่อสูงดีสมส่วน ไอคิวดี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ