เปิดการอบรม โครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เปิดการอบรม โครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี2565 แก่ผู้ประกอบกิจการ เพื่อเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารสุขผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับผู้ประกอบการในตำบลนาอ้อ