เป็นประธาน พิธีฌาปนกิจศพ นางประดิษฐ์ บุญมีวิเศษ ณ วัดธรรมวาลังการ

เป็นประธาน พิธีฌาปนกิจศพ นางประดิษฐ์ บุญมีวิเศษ ณ วัดธรรมวาลังการ