เยี่ยมพบปะพูดคุยกับนางหนู รัตนะ ราษฎรหมู่ที่ 8

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมกับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เยี่ยม พบปะพูดคุยกับนางหนู รัตนะ ราษฎรหมู่ที่ 8 ซึ่งมีลักษณะชอบเดินอยู่บริเวณเกาะกลางถนน และเดินไปเรื่อยในชุมชน และในภาคค่ำได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 พบปะพูดคุยกับลูกชายของนางหนู รัตนะ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน