เยี่ยมให้กำลังและมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาอ้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังและมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ ซึ่งมี จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาน ดวงศรี และ นางสุวรรณดี ชัชวาลย์