เยี่ยมให้กำลังใจผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายอิศรา วงษ์เสนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ