เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสในหมู่ที่ 7 ตำบลนาอ้อ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาววิไลวรรณ จันทะบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสในหมู่ที่ 7 ตำบลนาอ้อ