แก้ปัญหาปัญหาท่อประปาแตก บริเวณบ้านท่ามะนาว ม.4

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับแจ้งปัญหาท่อประปาแตก บริเวณบ้านท่ามะนาว ม.4 ตำบลนาอ้อ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายกองช่าง ออกแก้ไขปัญหา สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ