แก้ไขปัญหาฝารางระบายน้ำผุกร่อน

เทศบาลตำบลนาอ้อได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนม.9 ผ่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ จึงได้มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาฝาเทศบาลตำบลนาอ้อได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนม.9 ผ่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ จึงได้มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาฝารางระบายน้ำผุกร่อน เรียบร้อยแล้วรางระบายน้ำผุกร่อน เรียบร้อยแล้ว