แจ้งเหตุ ให้ช่วยจับงู

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำ

บลนาอ้อ ได้รับแจ้งเหตุ ให้ช่วยจับงูซึ่งเข้าไปอยู่ในถังซักผ้า มีความยาวมากกว่า 1 เมตร และได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ