แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่  25  เมษายน  2565  นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ ร่วมต้านการทุตริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ  พร้อมได้พบปะพนักงานและมอบนโยบาย No Gift Policy  ให้พนักงานนำไปสู่การปฏิบัติงานของราชการอย่างเคร่งครัด