แห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และขบวนแห่พัดยศเปรียญธรรม ณ ศรีจันทร์

12 กรกฎาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนาอ้อ ร่วมขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และขบวนแห่พัดยศเปรียญธรรม ณ ศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้ออำเภอเมือง จังหวัดเลย