โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying Capacity)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนกลุ่ม องค์กร ด้านการท่องเที่ยว ตำบลนาอ้อ ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว “โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying Capacity) จัดโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5)  ณ ห้องประชุมคำแดง เทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง