โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางบุศรินทร์ โกมลไส รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดย ท่านปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี