โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ใช้พื้นที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ในการจัด  “โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น” โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่านชนาส ชัชวาลวงศ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี