โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาดินดำ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น” เทศบาลตำบลนาดินดำ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดย ท่านชนาส ชัชวาลวงศ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี