โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ และนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ โดยได้รับเกียรติจาก นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด