โรงเรียนอาวุโสศึกษา สอนวิธีการล้างทำความสะอาดมือที่ถูกต้อง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนอาวุโสศึกษา เทศบาลตำบลนาอ้อ ให้ความรู้และวิธีการป้องกัน การดูแลตัวเอง ในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)เเละสอนวิธีการล้างทำความสะอาดมือที่ถูกต้อง